Tiểu Bắc

Tên thật Đỗ Đức Vỹ  Sinh ngày 15/06/1990  Địa chỉ Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội