Kim Thưởng

Tên thật Kim Thưởng  Sinh ngày 25/06/2000