Vũ Như Quỳnh > Sổ tay cá nhân

Tên thật Quỳnh  Sinh ngày 27/04/2017  Địa chỉ Quần Ngựa
"yêu mà không hiểu nhau thì chỉ mãi là người lạ trong danh bạn của nhau thôi"  14-04-18 09:40 PM
Bạn ấy chưa có sổ tay cá nhân.