Vũ Như Quỳnh

Tên thật Quỳnh  Sinh ngày 27/04/2017  Địa chỉ Quần Ngựa
"yêu mà không hiểu nhau thì chỉ mãi là người lạ trong danh bạn của nhau thôi"  14-04-18 09:40 PM