Tiểu sử Trang cá nhân http://minsoft.vn
Mobile
Địa chỉ
Email chinhdq823***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 31-12-11 11:16 AM
Vào liên tục 1 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 57213
Vỏ sò hiện có 20,600
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu