lien.tinh

Tên thật ngo thi tuyen  Sinh ngày 02/04/1995  Địa chỉ tram lo- thuan thanh - bac ninh
"V" Trong hoàn cảnh đề lao người ta sống bằng tàn nhẫn lọc lừa, tính cách dịu dàng, và lòng biết đánh giá người , biết trân trọng người ngay của viên quản coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ"-..."  26-04-13 09:20 PM