Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email minters012***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 15-12-13 06:40 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 2733
Vỏ sò hiện có 20,000
Vỏ sò kiếm được 0
Giới thiệu