Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile
Địa chỉ
Email nh0cmaimai***********
Tên thật
Tuổi không rõ
Truy cập Thành viên từ 17-03-13 10:27 AM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 65749
Vỏ sò hiện có 138,900
Vỏ sò kiếm được 136,800
Giới thiệu