Đỗ Mạnh Dũng

Tên thật Đỗ Mạnh Dũng  Sinh ngày 01/10/2004