Tiểu sử Trang cá nhân
Mobile *****758218
Địa chỉ
Email domanhdung01102004***********
Tên thật Đỗ Mạnh Dũng
Tuổi 16
Truy cập Thành viên từ 01-04-20 09:18 PM
Vào liên tục 0 ngày
Lần cuối
Thông số Lượt xem 1582
Vỏ sò hiện có 19,000
Vỏ sò kiếm được 9,000
Giới thiệu