Việt Nam mình cũng làm tất cả vì động vật mà anh em 22/08/2014 10:24:05
Tường thuật trực tiếp từ hiện trường giải cứu em trâu sa hố